ЖАҢЫЛАНУУ ЖАНА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮН АРТЫШЫ

Жолдо көп жүргөн жеке соодагерлер радиосинхронизация жана GPS сыяктуу функцияларды өзгөчө баалашса, спортчулар жана активдүү спорттун сүйүүчүлөрү да аба ырайынын өзгөрүүсүн, деңиз суусунун көтөрүлүүсүн же тартылуусун так аныктоого, ошондой эле  жолдо багыт көрсөтүүчү мүмкүнчүлүктөрдү берген билдиргичтерге (датчиктерге) чоң маани беришет. Күн батареялары сааттарды экологиялык жактан  таза энергия менен камсыздайт, мында анын ашыкчалары аккумулятордо топтолот.

G-SHOCK ээси кандай гана технологияларды тандабасын, анын сааты техниканын эң алдыңкы, заманбап жана акыркы жетишкендиктеринин далили болгондугунан жана  болуп көрбөгөндөй бекемдиги, ишенимдүүлүгү менен айырмаланарынан күмөн санабайт!

Дүйнө боюнча так убакыт

GPS сигналдарын энергия үнөмдөө менен кабыл алууну жана радиосинхронизацияны (Multiband 6)  өзүнө камтыган GPS инновациялык гибриддүү технологиясынан улам саатты тууралоо үчүн эки натыйжалуу, бири-бирин толуктаган системалар колдонулат. Алар дүйнөнүн каалагандай жеринде убакытты так аныктоого мүмкүнчүлүк берет: G-SHOCK үлгүлөрү Европада, Түндүк Америкада, Японияда, Канаданын айрым аймактарында, Борбордук Америкада жана Кытайда  синхорнизациянын жеткиликтүү радиосигналдарын  дароо  кабыл алат. Бул G-SHOCK сааттарына атомдук сааттардын тактыгы менен иштөөгө жардам берет. Эгерде сигналдын бул түрү жеткиликтүү эмес болсо, сааттар GPS сигналынын негизинде убакытты дароо оңдойт. Албетте, эки системада тең  кол менен тууралоо бар.

Көбүрөөк окуу

RADIO TECHNOLOGY

Тактык

Радиосинхронизациялуу G-SHOCK сааттары радиосигналдарды кабыл алган жана убакытты так аныктаганга мүмкүнчүлүк берген кичинекей антенна менен  жабдылган. Радиосинхронизациялуу сааттардын артыкчылыктары белгилүү: белгилүү бир саат алкагына которгондон кийин G-SHOCK дайыма жергиликтүү так убакытты көрсөтүп турат. Сааттар бүтүндөй Европа боюнча радиосигналдарды кабыл алат, ал эми көптөгөн үлгүлөрү Түндүк Америкада, Канаданын айрым аймактарында жана Мексикада, Японияда, Кытайда да кабыл алышат. Европада жайкыдан кышкы убакытка сааттарды которуу толугу менен автоматтуу түрдө болот.

Көбүрөөк окуу

TOUGH SOLAR®

Экологиялык таза энергия

Интеграцияланган күн батареясы  ишенимдүү G-SHOCK сааттарынын образы толуктайт: TOUGH SOLAR® үлгүлөрүнүн циферблатында  байкалбаган фотоэлементи сааттар үчүн көз карандасыз жана энергиянын экологиялык жактан таза булагы болуп кызмат кылат. Мында «ашыкча» энергия аккумулятордо топтолуп, керектүү учурда колдонулат. Мурункудай  батарейкаларын алмаштыруу  артта калды. Энергиясын толтуруу дароо жүргүзүлүп, кол менен иштетүүнү талап кылбайт. Эгерде сааттар көп убакыт бою  караңгыда болсо, алар өз алдынча энергияны үнөмдөө режимине өтүшөт. Ошентип, караңгыда жүргөндө  иштөө 24 айга чейин жетет. 

Көбүрөөк окуу

SMART ACCESS

Маанилүү функцияларды тез табуу

Smart Access интеллектуалдык жеткинин инновациялык системасы электрондук буралма бөркүнүн жардамы менен бардык маанилүү функцияларга тез жана интуициялык жактан түшүнүктүү жеткини камсыздайт. Ойготкуч же таймер бөрктү буроо жана басуу аркылуу  коюлат. Сааттын функцияларынын ортосунда кокустан  иштеп кетүүсүн алдын алуу үчүн Smart Access системасы бөрктү кармап туруу  өзгөчөлүгүнө ээ.

Көбүрөөк окуу

TOUGH MOVEMENT

Саат жебелеринин дароо туураланышы

Tough Movement технологиясы төрт инновациялык функцияны камтыйт: Multiband 6 радиосинхронизациясы технологиясынын жардамы менен секундуна чейин убакытты так аныктоо, Tough Solar экологиялык батареялары, гибриддик түзүлүштүн болуп көрбөгөндөй бекемдиги, саат жебелеринин дароо туураланышы. G-SHOCK аналогдук үлгүлөрүнүн жебелерин базалык тууралоонун тактыгы ар бир саат сайын текшерилет жана кемчиликтер байкалганда түураланат (мисалы: соккудан кийин же магниттик талаалардын таасиринен кийин).

Көбүрөөк окуу

Технологиялык билдиргичтер (датчик)

Табигый кубулуштарга каршы аракетти  бир кылуу

G-SHOCK бир катар үлгүлөрү жогорку сезгичтүү билдиргичтер менен жабдылган. Жогорку сезгичтүү кичинекей билдиргичтер ар түрдүү үлгүлөрдө жарыкты, бийиктикти (10000 м чейин), тереңдикти (-80 м чейин), ошондой эле атмосфералык басымды (260/1 100 Гпа)/температураны (-10°C тартып +60°C чейин) аныктоого мүмкүнчүлүк берет жана үн сигналынын жардамы менен   аба ырайынын күтүүсүз өзгөрүүлөрүн билдирип турат. Бул эң катаал шарттарда да   жеткиликтүү.

Көбүрөөк окуу

ПОИСК

Корзина